7 Nadelen bij een ICSI-behandeling + Het Beste Alternatief

Voor koppels die een kinderwens hebben is er niets verschrikkelijker dan te horen krijgen dat je onvruchtbaar bent. Als je diep van binnen een sterke kinderwens koestert, kan de mededeling je toekomstplannen in duigen laten vallen. Gelukkig zijn er vandaag de dag verschillende mogelijkheden om met behulp van technologie toch zwanger te worden.

Echter zijn niet alle beschikbare behandelingen even goed of even veilig. Als je van plan bent om zwanger te worden door je een handje te laten helpen door de wondere wereld van de techniek, dan doe je er goed aan om je in te lezen in de verschillende opties die beschikbaar zijn en alle alternatieven tegen elkaar af te wegen.

Een zeer populaire behandelmethode is de zogenaamde ICSI-behandeling. Hoewel deze behandeling dus erg populair is, zijn er wel een aantal nadelen aan verbonden. In dit artikel wordt uitgelegd wat ICSI precies is, wat de nadelen van de behandeling zijn, welke alternatieven er zijn en welk alternatief uiteindelijk het beste is.

Wat is een ICSI-behandeling?

De afkorting ICSI staat voor de ingewikkelde term Intra Cyctoplasmatische Sperma Injectie. De ICSI-behandeling is een behandeling waarbij een embryoloog (een specialist) een zaadcel van de man neemt en deze injecteert in de eicel van de vrouw. Er kunnen verschillende redenen zijn om over te gaan tot de ICSI-behandeling, bijvoorbeeld:

 • De kwaliteit van de zaadcellen van de man is dusdanig laag dat er geen bevruchting plaatsvindt
 • Het lichaam van de vrouw produceert geen antistoffen tegen sperma
 • Eerdere ivf-behandelingen waren niet succesvol en hebben dus niet geresulteerd in een zwangerschap

Als je een ICSI-behandeling vergelijkt met een ivf-behandeling, dan moet eerlijkheidshalve gezegd worden dat een ICSI-behandeling nog een stuk ingrijpender en heftiger is dan een ivf-behandeling. Dat de ICSI-behandeling een stuk heftiger is dan de ivf-behandeling heeft te maken met het feit dat de bevruchting bij een ICSI-behandeling door middel van een injectie gaat.

Zelfs als je niet bang bent voor naalden kun je je voorstellen dat het gebruiken van een naald bij de bevruchting van de eicel niet helemaal zonder risico’s is. Er is een namelijk een kans dat de eicel beschadigd raakt bij de injectie van de zaadcel in de eicel.

Waarom doet men een ICSI-behandeling?

Je zou kunnen denken, waarom gaan mensen dan überhaupt nog over tot het ondergaan van een ICSI-behandeling? Dat is een terechte vraag die makkelijk te beantwoorden is: als een ivf-behandeling niet lukt (bijvoorbeeld omdat er te weinig bewegende zaadcellen zijn), biedt ICSI een kans om alsnog zwanger te worden, met alle risico’s ten gevolge.

Het probleem van onvruchtbaarheid (of het niet zwanger worden) ligt overigens niet altijd bij de vrouw. Het probleem dat een stel niet zwanger raakt kan ook bij de man liggen. Als men bijvoorbeeld niet genoeg eicellen weet te bevruchten bij een ivf-behandeling is een ICSI-behandeling een mogelijk alternatief.

De oorzaak kan ook bij de vrouw liggen; in dit geval kan het zijn dat de eicellen niet tot rijping worden gebracht. Ook als blijkt dat tijdens de inseminatie te weinig eicellen bevrucht worden, kan de behandeling niet slagen. Als alternatief kan er dan gekozen worden voor een ICSI-behandeling.

Hoe gaat een ICSI-behandeling in zijn werk?

Bij een ICSI-behandeling worden zaadcellen en eicellen dus bij elkaar gebracht. Deze zaadcellen en eicellen zijn verkregen uit een follikelpunctie. Follikel is een moeilijk woord voor eiblaasje. Het eiblaasje is het geheel van de eicel en de omringende lagen die de eicel voeden. Daarover kun je  hier meer lezen.

Voordat men overgaat tot het bij elkaar brengen van de zaadcellen en de eicellen, worden de zaadcellen aan een test onderworpen. Dit wordt gedaan om te controleren of de zaadcellen wel in goede staat verkeren.

Alleen als er zaadcellen van voldoende kwaliteit zijn, kan de ICSI-behandeling ook daadwerkelijk plaatsvinden.

Bij de ICSI-behandeling maakt men gebruik van een heel dunne naald. Met deze heel dunne naald wordt er bij iedere eicel die uit het lichaam van de vrouw ontnomen is, één enkele zaadcel gepland. Na de injectie van alle eicellen met een zaadcel, worden de cellen in de kweek gezet. In dit kweekschaaltje houdt men in de gaten of er daadwerkelijk sprake is van een bevruchting.

Als er sprake is van bevruchting, wordt er gekeken of er zich daadwerkelijk embryo’s ontwikkelen uit de bevruchte eicellen. Na een handvol dagen (meestal 3 tot 4 dagen) worden alle embryo’s met elkaar vergeleken. Het meest geschikte embryo zal dan uiteindelijk gekozen worden en dit embryo wordt dan in de baarmoeder gezet. Op deze manier kan een vrouw dus zwanger worden.

De 7 nadelen van een ICSI-behandeling

Zoals hierboven albeschreven staat, is een ICSI-behandeling zeker niet zonder risico’s. De 7 belangrijkste nadelen van een ICSI-behandeling zijn in dit artikel op een rijtje gezet.

Nadeel van een ICSI-behandeling #1: Er is vaak helemaal geen geschikt embryo

Het eerste grote nadeel van een ICSI-behandeling is dat er dikwijls helemaal geen geschikte embryo’s zijn. En zonder die geschikte embryo’s valt er niets terug te plaatsen in de baarmoeder en kan de vrouw helemaal niet zwanger worden. Aangezien de ICSI-behandeling emotioneel en fysiek best een heftige ingreep kan zijn, blijkt achteraf vaak dat vrouwen enorm hebben afgezien voor niets.

Een kinderwens is fantastisch en heel erg begrijpelijk. Toch is het goed om van tevoren goed na te denken over de te kiezen behandeling en de eventuele gevolgen voor je persoonlijke leven mocht het tegen alle hoop in niet lukken om zwanger te worden.

Nadeel van een ICSI-behandeling #2: Er is geen sprake meer van natuurlijke selectie

Bij een reguliere of ‘normale’ bevruchting is er sprake van een competitie tussen de zaadcellen: wie gaat het eitje bevruchten? Als je kiest voor een ICSI-behandeling neem je op de koop toe dat er geen sprake meer is van een natuurlijke selectie. Dit is voor velen een ethisch dilemma, een dilemma dat sommigen bestempelen als ‘voor god spelen’, indien men kiest voor een ICSI-behandeling.

Stel je kinderwens komt uit en je krijgt een kind. Als dat kind dan later een keer ziek wordt, heb je kans dat de vraag altijd in je achterhoofd blijft knagen: “zouden deze ziekteverschijnselen ook opgetreden zijn als het kind op een natuurlijke wijze zou zijn verwekt?”. Indien je voor een ICSI-behandeling kiest, zul je met deze eventuele gewetenswroeging moeten kunnen leren omgaan.

Nadeel van een ICSI-behandeling #3: De enorm grote naald

Een groot nadeel en risico, dat eerder in deze tekst al kort aan bod is gekomen, is de grote naald die gebruikt wordt tijdens de ICSI-behandeling. Om tot de kern van de eicel te kunnen doordringen, moet de eicelwand doorgeprikt worden met de punt van de naald. Bij deze prik beschadig je de eicelwand. De gevolgen hiervan zijn niet goed in te schatten, omdat de behandeling nieuw is.

Dit is overigens ook de reden waarom veel artsen helemaal niet staan te springen om deze behandeling toe te passen op patiënten met een kinderwens. En als artsen niet enthousiast zijn over een behandeling, dan is het maar de vraag of je als leek wel enthousiast moet zijn over de behandeling.

Er is dus nog niet bekend hoe groot de gevaren van de prik door de eicelwand precies zijn en hoe vaak er schade zal ontstaan op de langere termijn bij het (on)geboren kind. Er zijn wel een aantal zaken die zouden kunnen gebeuren, namelijk:

 • Een hersenafwijking bij het kind
 • Een lichamelijke afwijking bij het kind
 • Het optreden van een compleet nieuwe (misschien zelfs erfelijke) afwijking

Laat één ding duidelijk zijn: dit is allemaal speculatief. Misschien worden er wel heel veel gezonde kinderen geboren na deze behandelingen en is er niets aan de hand. Toch moet je je, voordat de behandeling begint, afvragen of je met een dergelijk risico wil leven.

Nadeel van een ICSI-behandeling #4: De slagingskans is gering

Een ander nadeel van de ICSI-behandeling is dat de slagingskans niet erg groot is. Na een ICSI-behandeling wordt slechts 1 op de 5 vrouwen zwanger. Van deze zwangerschappen eindigt er ook nog eens 1 op de 4 (25%) in een miskraam. De kans dat je wel zwanger raakt na de behandeling is dus aanzienlijk geringer dan de kans dat je niet zwanger raakt.

Daarmee is de slagingskans overigens vergelijkbaar met de slagingskans van een ivf-behandeling. Door de tamelijk geringe slagingskans kan het overigens niet alleen lang duren om zwanger te worden, het kan ook vrij kostbaar worden.

Nadeel van een ICSI-behandeling #5: De eierstokken worden blootgesteld

Tijdens de punctie, het doorprikken van de eicelwand, ga je met een extern voorwerp aan de slag in je eierstokken. Hierdoor is er een kans dat er een infectie ontstaat. Dit kan nare gevolgen hebben en zelfs leiden tot onbruikbaarheid van de gekweekte embryo’s.

Nadeel van een ICSI-behandeling #6: Kans op vruchtbaarheidsproblemen bij het kind

Hoewel de kans niet erg groot is, bestaat er bij de ICSI-behandeling de kans dat het ongeboren kind door de ICSI-behandeling onvruchtbaar wordt. Aangezien je zelf moeilijk zwanger kunt worden met je partner, is het belangrijk om goed na te denken of je je ongeboren kind aan een dergelijk risico wil blootstellen. Denk hier goed over na, zodat je later ook geen spijt zult krijgen van je beslissing.

Nadeel van een ICSI-behandeling #7: Kans op het ontstaan van een extra chromosoom

Het laatste nadeel van de behandeling dat hier nog genoemd zal worden, is het feit dat er een kleine kans is dat er door de ICSI-behandeling sprake is van een embryo met een extra chromosoom. Een extra chromosoom betekent dat het kind te kampen zal hebben met het syndroom van Down.

Het beste alternatief

Er zijn veel verschillende alternatieven voor een ICSI-behandeling. Over de verschillende alternatieven voor een ICSI-behandeling kun je hier meer informatie lezen. In dit artikel wordt aandacht besteedt aan het beste alternatief voor een ICSI-behandeling. Het beste alternatief voor een ICSI-behandeling is NaPro Technology (NPT). Waarom dat zo is, wordt nu toegelicht.

NPT is een natuurlijk alternatief voor een ICSI-behandeling. Bij NPT ga je aan de slag met de oorzaken van je vruchtbaarheidsprobleem. Door veel aandacht te besteden aan je lijf en een gezonde levensstijl te bezigen, kunnen veel vruchtbaarheidsproblemen namelijk verholpen worden.

Een succesvolle NPT-behandeling zal ertoe leiden dat je via de natuurlijke weg zwanger kunt worden.

Het grote voordeel van zelf zwanger worden op de natuurlijke manier is dat je wel de voordelen van de ICSI-behandeling hebt, maar niet de nadelen. Zo is er bij een zwangerschap na een NPT-behandeling wel sprake van natuurlijke selectie, maar niet van het gebruik van een grote naald die de eicelwand zal doorboren.

NPT heeft ook voordelen tegenover andere alternatieven, zoals adoptie. Na een NPT-behandeling zul je na een succesvolle zwangerschap een kind van eigen vlees en bloed hebben, iets wat je niet zult hebben na bijvoorbeeld een adoptie.

Andere mensen zweren bij zaken als homeopathie. Maar homeopathie is net zo min bewezen als de langetermijneffecten van een ICSI-behandeling. Alles in overschouw nemende, is het misschien helemaal geen gek idee om er een gezonde leefstijl op na te houden, en eventueel een NPT-behandeling te beginnen om zodoende je (on)geboren kind niet onnodig aan allerlei risico’s bloot te stellen.

Lees hier nog meer over het belang van bijvoorbeeld gezonde voeding voor een succesvolle zwangerschap.

De nadelen van een ICSI-behandeling nogmaals op een rijtje:

 • Nadeel #1 van een ICSI-behandeling: Vaak is er helemaal geen geschikt embryo
 • Nadeel #2 van een ICSI-behandeling: Er is geen sprake van natuurlijke selectie, men speelt voor god
 • Nadeel #3 van een ICSI-behandeling:  De eicelwand wordt doorgeprikt door een grote naald
 • Nadeel #4 van een ICSI-behandeling: De kans dat het niet lukt is veel groter dan dat het wel lukt
 • Nadeel #5 van een ICSI-behandeling: De eierstokken worden blootgesteld aan infectiegevaren
 • Nadeel #6 van een ICSI-behandeling: Kans op onvruchtbaarheid (bij het ongeboren kind)
 • Nadeel #7 van een ICSI-behandeling: Kleine kans op het ontstaan van het syndroom van Down

Wat je ook kiest, het is een moeilijke keuze. Zeker als het gaat om de toekomst van ongeboren kinderen spelen er vaak heel veel verschillende afwegingen mee. Welke risico’s neem je op de koop toe, wat is ethisch nog verantwoord? Welke beslissing er ook genomen wordt, zorg er in ieder geval voor dat jij en je partner op één lijn zitten.

Leer Hoe Je Met Simpele Recepten Onvruchtbaarheid Omkeert en Natuurlijk Zwanger Wordt in 60 Dagen Tijd

Ontdek mijn unieke methode waarmee ik reeds duizenden mensen heb geholpen om hun onvruchtbaarheid te overwinnen.

Deze methode is zonder ingrijpende behandelingen of schadelijke medicijnen en zal je op natuurlijke wijze helpen het gezonde kindje te krijgen waar je altijd al van hebt gedroomd.

Klik direct op de link hieronder voor de methode om snel zwanger te raken, hoe hopeloos je situatie ook lijkt:

“Lekker Zwanger Worden” Risicovrij Uitproberen

Verpest jouw levensstijl je vruchtbaarheid?

Doe deze test en ontdek het direct!

Boris Bergman

Boris Bergman

Hoi, ik ben drs. Boris Bergman, deskundige op het gebied van verminderde vruchtbaarheid. In de afgelopen jaren heb ik meer dan 1.000 stelletjes geholpen om snel en gezond zwanger te worden. Op deze website laat ik zien hoe vrijwel iedereen snel en gezond zwanger kan worden.

10 Reacties op "7 Nadelen bij een ICSI-behandeling + Het Beste Alternatief"

 1. A says:

  wat is het beste alternatief? ik wil liever geen adoptie, ik wil een kindje van mijn eigen vlees en bloed, en doe het liever via de natuurlijk weg, maar ik weet niet of homeopathie echt wel effectief is... Is NaPro dan toch het beste alternatief? Of zijn er ook nog andere manieren?

  • Boris Bergman says:

   Beste A,

   Naar mijn oordeel is NaPro in dat geval de beste optie inderdaad. Dit heeft de hoogste effectiviteit en brengt relatief weinig risico's met zich mee. In tegenstelling tot homeopathie is het ook wetenschappelijk bewezen. Heel veel succes met zwanger worden, ik wens je heel veel geluk toe! Als je de kans op zwangerschap nog verder wil vergroten zou ik je het boek "Vlug Bevrucht" aanraden (lees daarover hier meer: vlugbevrucht.nl/?pn=sz)

   Mvg, Boris

 2. anoniem says:

  zou u een icsi behandeling aanraden aan een vrouw (35 jr ) die al vij f miskramen gehad heeft? Zou het heel graag willen weten want wil heel graag een kindje!

  • Lianne Beekmans says:

   Ik heb het wel gedaan, toen ik 36 was. Ik had toen al 4 miskramen gehad, en ik was het meer dan zat om steeds weer die tegenslag en dat verdriet te moeten verwerken. Ik heb toe gekozen voor een ICSI-behandeling en voor mij heeft het toevallig wel geholpen en mijn babytje is voor zover ik weet kerngezond! Zou denk nog even de nadelen goed doorlezen en voor jezelf een overweging maken! Groetjes, Lianne

   • anoniem says:

    ahh, oke dankjewel dat ga ik dan maar even doen! En leuk voor je dat het bij jou gelukt is!! :)

   • Boris Bergman says:

    Die afweging zal je zelf moeten maken natuurlijk, voor sommige vrouwen zal dit, ondanks de nadelen, toch de beste optie zijn. Zorg gewoon dat je je bewust bent van de nadelen die eraan kleven voordat je de keuze maakt, en maak vervolgens zelf die keus.

 3. nola van geest says:

  heel lang nagedacht hierover met mijn man.. We willen beide supergraag een kleintje maar het wilde steeds maar niet lukken. We twijfelden al heel lang over andere opties... Zou die het wel waard zijn om te proberen? Maar we gaan denk toch maar icsi proberen, ik hoop echt dat dit gaat lukken!!

 4. Hanna Snijder says:

  Vind adoptie wel een beetje raar staan in deze lijst... Ik wil juist graag op zoek naar alternatieven om ZELF een kind te krijgen, dus van mijn eigen vlees en bloed. Adoptie is wel echt een alternatief dat zijn eigen categorie verdient... Geeft mensen ook niet echt hoop om dit te lezen.

 5. Maxine says:

  Waarom zou je dit soort dingen proberen als je niet eerst alle natuurlijke manieren geprobeerd hebt? Dit soort risico's neem je toch niet voor de lol?

 6. Onzin says:

  De nadelen van ICSI vind ik bijzonder negatief omschreven en dan die foto van kindje van syndroom van down erbij! Vreseljjk. Dit bewijst wel weer: overleg met gynaecoloog of fertiliteitsarts en negeer deze slechts kleine kans van ervaringen. Het leven kent nu eenmaal risico’s, maar ook geluk! ????

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *